Arrossos, pastes i llegums

  • Fesols blancs cuits

    Fesols eco. Pot de 1/2 kg

    2,99 €
  • Llenties cuites

    Llenties eco. Pot de 1/2 kg

    3,39 €